Transforming Communities

Dathlwch Ddydd Gwyl Padrig gyda Cherddoriaeth Fyw Nawr!

Ni fyddai’n Ddydd Gwyl Padrig heb ychydig o craic a cherdd (hwyl a cherddoriaeth) felly ymunwch â cherddorion masnach Gwyddelig Live Music Now, Conor Lamb a Deirdre Galway ar gyfer perfformiad Facebook Live Dydd Mercher 17eg Mawrth am 2pm . Byddan nhw’n ein cludo i gaeau gwyrdd Iwerddon, gyda set gyffrous o jigiau, riliau ac alawon. Am fwy o wybodaeth ac i wylio’n fyw, cliciwch yma: https://fb.me/e/242tFCtB2

Mae Conor yn chwarae pibellau chwiban ac uilleann (i’r rhai ohonoch nad ydyn nhw’n gwybod, mae’r rhain yn wahanol iawn i’w perthnasau yn yr Alban, y pibau bag, ac fe’u defnyddiwyd ar gyfer trac sain ffilm Braveheart am eu hansawdd arswydus), tra bod Deirdre yn canu ac yn chwarae gitâr. Dywed y ddeuawd,

‘Mae Dydd Gwyl Padrig fel arfer yn gyfle i ni deithio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi chwarae ym Moscow, Llydaw, yr Almaen, Texas a Colorado. Ond eleni byddwn yn chwarae gartref, o’n hystafell fyw ein hunain! Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ein llif byw LMN Facebook o gerddoriaeth draddodiadol Wyddelig – gobeithio eich gweld chi yno! ‘

Gallwch chi gael eich hun yn yr hwyliau o flaen amser gyda’r ffilm fer (isod) a wnaeth Conor a Deirdre yn arbennig i ddathlu bywyd a chwedl nawddsant Iwerddon. Yn dilyn llwybr Sant Padrig, dringodd Conor a Deirdre fynydd Slemish, Sir Antrim, lle honnir bod y dyn ei hun wedi treulio cyfnod ar ei ben ei hun yn fugail. Maen nhw’n gorffen yn Downpatrick, yn Eglwys Saul ac Eglwys Gadeiriol Down, man gorffwys olaf St Patrick.

Mewn ffilm hirach 25 munud , maen nhw wedi dewis detholiad o alawon a ysbrydolwyd gan St Patrick, gan gynnwys dawns set Dydd Gwyl Padrig, The Sheep in the Boat (gan gyfeirio at ddyddiau bugeilio Patrick ifanc) a darnau newydd a ysgrifennwyd gan eu pibydd a’u ffrind cyfansoddwr Patrick Davey. Gallwch wylio’r ffilm hon unrhyw bryd yr hoffech chi – cliciwch yma: bit.ly/ LMNStPatricksDay

Os yw hynny’n gwthio’ch chwant am seleidh neu sesiwn gerddoriaeth Wyddelig draddodiadol, edrychwch ar sesiynau Conor a Deirdre yn y Keady Clachan, bwthyn carreg traddodiadol ar Fynydd Keady ychydig y tu allan i Limavady. http://bit.ly/KeadyClachan

Mae yna ddigon o straeon yn ymwneud â Sant Padrig – o’i yrru’r nadroedd o Iwerddon (mae’n wir nad oes nadroedd ar Ynys Emrallt) i’w esboniad o’r Drindod Sanctaidd yn defnyddio’r siâl. Beth bynnag rydych chi’n ei gredu, does dim rheswm gwell i gael eich gwyrdd ymlaen, arllwyswch beint o’r stwff du i chi’ch hun neu gael paned braf (AH y byddwch chi, byddwch chi) a mwynhau’r gerddoriaeth.

Pob lwc i’r Gwyddelod i chi!