Transforming Communities

Mae’r Gynhadledd Grym Cerddoriaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn symud ar-lein

 

Mae Live Music Now yn falch o fod yn cyflwyno ac yn partneru unwaith eto gyda Chynhadledd Gofal Cerddoriaeth Prifysgol Nottingham 2021

Mae Cynhadledd Grym Cerddoriaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn symud ar-lein, heb golli ei dull unigryw, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, cyfleoedd dysgu ac ymchwil. Mae tri phrif nod i’r gynhadledd:

  • Arddangos arloesiadau, yn enwedig y rhai sy’n ymateb i’r pandemig byd-eang;
  • Tynnu sylw at arfer gorau ym maes gofal cerdd, fel y mae tystiolaeth ymchwil yn sail iddo; a
  • I ddarparu cyfle rhwydweithio ar gyfer cymuned ymarfer sy’n tyfu.

Mae’r gynhadledd ar gyfer darparwyr gofal cerdd, gweithwyr cyswllt rhagnodi cymdeithasol, personél cartrefi gofal cymdeithasol a gofal, ymarferwyr cerdd, cydgysylltwyr gweithgareddau, comisiynwyr, ymchwilwyr ac unrhyw un y mae cerddoriaeth yn gwella ei fywyd.

Yn cael ei chynnal dros 3 diwrnod, bydd y gynhadledd yn rhedeg am 3 awr, gan ddechrau am 9am EST / 2pm GMT.

Yn cynnwys y prif siaradwr Y Fonesig Evelyn Glennie , offerynnwr taro unigol o fri rhyngwladol, mewn sgwrs â’r Farwnes Lola Young o Hornsey.

Karen Irwin Mae Cyfarwyddwr Strategol Plant a Phobl Ifanc Live Music Now, yn cyfrannu cyflwyniad fideo am wneud cerddoriaeth gyda phlant mewn amgylchiadau heriol fel rhan o’r trafodion ar Ddiwrnod 2 (17 Mawrth). Bydd hi’n siarad am un o raglenni ar-lein newydd Live Music Now sy’n cysylltu cerddorion yn uniongyrchol â theuluoedd i hyrwyddo lles trwy ymgysylltu â cherddoriaeth.

Douglas Noble , Mae Cyfarwyddwr Strategol Lles LMN yn cymedroli trafodaeth banel fyw ar 3ydd diwrnod y digwyddiad ar Cerddoriaeth mewn Lleoliadau Gofal.

Wrth agor y gynhadledd, bydd band Bliss o offerynwyr anabl yn nodi ei 20fed pen-blwydd gyda fideo dogfennol yn cynnwys rhywfaint o berfformiad. Bydd y perfformiad cloi gan gôr GIG Breathe Harmony, yr oedd ei ymateb i’r pandemig yn cynnwys recordiad rhyngwladol o ‘Anytime You Need a Friend’ gan Mariah Carey i ddangos eu gwerthfawrogiad o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Am archebion a mwy o wybodaeth, ewch i: https://www.eventbrite.ca/e/music-care-conference-2021-tickets-137638627841?fbclid=IwAR13l9kTnLfpPCVgNZbXNpc-cm9iUqeyzWnBh8ylbAQbQ5f4QfXv2eFQMp8

 

Cliciwch ar y delweddau poster isod i lawrlwytho fersiynau PDF.