With your help, we can bring the joy of live music
to thousands more people across the UK
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people across the UK

We Are All Musical Conference / Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol

We Are All Musical: Supporting music education in Wales’ special educational school provision

22 – 24 November, 3-5pm, Online

Hosted by Live Music Now, Disability Arts Cymru and Anthem

Download the leaflet/Dadlwythwch y daflen

Scroll down for Welsh/ Sgroliwch i lawr am Gymraeg

 

Join us for a free 3-day online conference to:

  • Explore why it’s so important for children and young disabled people with additional learning needs to have access to regular music education
  • Hear about the findings from a recent survey of music provision within Wales’ special educational schools
  • Learn about strategies to support musical inclusion in the classroom
  • Discuss what needs to be put in place to improve special educational school music provision

 

Monday 22 November, 3-5pm
Tuesday 23 November, 3-5pm
Wednesday 24 November, 3-5pm

 

Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg gerddorol wrth ddarparu addysg gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig

22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein

Gwestai Live Music Now, Celfyddydau ar gyfer Pobl Anabl Cymru  ac Anthem

Dadlwythwch y daflen

Ymunwch â ni mewn cynhadledd ar-lein am ddim dros dridiau i:

  • Ymchwilio i weld pam mae mor bwysig i blant a phobl ifanc anabl ag anghenion dysgu ychwanegol gael mynediad i addysg gerddorol reolaidd
  • Glywed am y darganfyddiadau o arolwg diweddar i ddarpariaeth gerddorol o fewn ysgolion addysg arbennig yng Nghymru
  • Ddysgu am strategaethau i gefnogi cynnwys cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth
  • Drafod beth sydd eu hangen i wella darpariaeth gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig

 

Dydd Llun 22 Tachwedd, 3-5pm

 

Dydd Mawrth 23 Tachwedd, 3-5pm

 

Dydd Mercher 24 Tachwedd, 3-5pm

 

 

TRANSLATE