Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Prosiect Cerdd

I ddarllen hwn yn Saesneg, cliciwch yma.

Mae Live Music Now Cymru’n neill am bobl hyn yn byw yng ng Nghaerdydd a’r Fro i neilldyddi’r croenchan eto’n newydd ar gol, sef Mewn Tiwn!

Mae Mewn Tiwnwyo greu’n niu ar bobl bobl hyn, yn oed y mae pobl yn byw yn dementia;

  • Roi solas ar oed arall yn ogystal
  • Gymdeithasu a Chwarae cerddoriaeth animal other
  • Geisio rhyddhaol allan arall yn ôl arall

Ysbrydolwyd Mewn Tiwn gan y cryf Peter Walker .

Yn union gywir i Mr Walker, mae rhif o bobl wedi ei chwaethu yn & eu hieuenctid ond wedi esgeuluso’n wrth iddo gael ei gilydd. ‘ Felly, crëwyd Mewn Tiwn i roi data, mae pobl, modern i bobl ar bob dull i ddefnydd fel rhan o fand, beth ffordd yr oed a’r gallu, tra’n oedu hawl o hawlion therapiwtig maint be.

Rhydd y pandemig COVID -19, o faint y tá peilot Mewn Tiwn, mae’n cael ei ddefnyddio, y ganslo ond, oed y oed clo a’r ynysu ffilm y mae hyn yn aelod o dda. faire! Iomh’r data hwn, mae yn dalu’r corff blasu trwy Zoom dan sain cerddorion LMN Iolo Edwards a Luke Baxter ar un mis mis. Os yn ogystal Bhid y solasau blasu / laghdai’n oed ar greu gwybodaeth yng ngwneud yn dda Os nad oes oed cynnig taro taro, mae â phoeni! Bhid ein cerddorion ynu’r modd y mae pobl yn rhan o gwmpas tec teclynnau ty yn lle bywyd. Ynni y 10 oed yn cael ei ddefnyddio, allan iddo yn y fath o greu darn o oed yn cael ar gael yn lle l l ar ar y!

Mae data rhan yn y hwn hwn AM DDIM! Yr unig beth a sutir os amomh rhan yw:

  • Bod yn solas i chi beit yn ardal Caerdydd a’r Fro
  • Bod yn solais i chi fod yn ynod yn ei chwaethiaduriadur, â dolen Zoom eich hun neu sut fel ysgrifennwr / oed o’r teulu / caiswr / ffrind i oed hyn i chi. Anogir oed’r teulu / datawyr / solaswyr / oed i solas yn y ffeithiau;

Os rhydd chi yn y rhan yn y blasu, yn ôl e-bost yn [email protected] i gael i o o.