Transforming Communities

Cynhadledd Gerddorol Rydyn Ni i Gyd / Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol

Rydym i gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg cerddoriaeth yn narpariaeth ysgolion addysgol arbennig Cymru 22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein Cynhelir gan Live Music Now , Celfyddydau Anabledd Cymru ac Anthem Music Fund Capsiynau byw a chyfieithiad Cymraeg ar gael. Lawrlwythwch y rhaglen lawn yn Saesneg yma neu yn Gymraeg yma . Cyrchwch dudalen adnoddau’r […]

Mae Cynhadledd Gerddorol We Are All yn amlygu pwysigrwydd bywydau cerddorol i bob plentyn

Daeth Live Music Now, Anthem Music Fund Cymru a Chelfyddydau Anabledd Cymru ynghyd i drefnu cynhadledd ar-lein rhad ac am ddim, 22-24 Tachwedd, 3-5pm . Nod y gynhadledd ‘We Are All Musical’ yw cefnogi addysg cerddoriaeth yn narpariaeth ysgolion arbennig Cymru ac mae wedi’i hanelu at athrawon, rhieni, llywodraethwyr, sefydliadau cerdd, cyllidwyr a llunwyr polisi […]

Rydyn ni’n Llogi! Rydyn ni’n Cyflogi! Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru Rydym yn chwilio am berson uchel ei gymhelliant ac uchelgeisiol i’n helpu i adeiladu ar ein llwyddiant a sicrhau twf cynaliadwy yng Nghymru a ledled y DU. Math o gontract Llawn amser, parhaol Graddfa gyflog £45,000-£50,000 Lleoliad Ledled y wlad gyda chyfarfodydd deufisol/misol yn Swyddfa Caerdydd. Mae’r rôl hon yn addas ar […]

IntraFest 2022 – heulwen, gwenu a thalent y sêr i’w gweld

Roedd cynulleidfaoedd yn Medway wrth eu bodd ag ansawdd y perfformwyr yn IntraFest 2022, a gynhaliwyd rhwng 15-17 Gorffennaf yn Medway. Heidiodd cerddorion, cantorion, beirdd, dawnswyr, artistiaid a DJs i’r Old High Street Intra, rhwng Chatham a Rochester, i ddangos y cyfoeth o dalent lleol sydd gan Medway i’w gynnig. Dechreuodd yr ŵyl yn Sun […]

Alex Garden: Bywyd Cerddor mewn Pandemig

Mae’n ymddangos yn rhyfedd iawn edrych yn ôl i amser, nid mor bell yn ôl, wrth deithio o gwmpas mewn fan yn llawn offer PA ac annog dieithriaid i ddawnsio

Mimi Doulton: Bywyd Cerddor mewn Pandemig

Soprano glasurol, Mimi Doulton , ymunodd â changen De Ddwyrain Live Music Now ddiwedd 2019. Mae hi’n ysgrifennu am ei phrofiad Covid-19 yn ei chofnod dyddiadur pandemig isod. Mimi Doulton fel Mabel yn The Pirates of Penzance, gyda Gareth Edmunds, Mawrth 2019 (c) Robert Workman & Lapak yn The Cunning Little Vixen, gyda Caroline Taylor, […]

Rydyn ni’n Llogi! Cyfarwyddwr Dros Dro, Cangen y De Ddwyrain

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol dydd, dydd Llun 5 Gorffennaf 2021 Mae Live Music Now yn edrych i recriwtio Cyfarwyddwr dros dro ar gyfer cangen y De Ddwyrain (contract tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2022). Mae’r gangen yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau yn Llundain Fwyaf a’r De Ddwyrain, Siroedd Cartref a Dwyrain Lloegr, […]