Transforming Communities

Her Nadolig y Big Give 2022

Mae Live Music Now wedi’i ddewis i gymryd rhan yn Her Nadolig y Big Give , i godi arian hanfodol i ddod â phŵer iachâd cerddoriaeth i blant a phobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau anablu mewn ysgolion, ysbytai a lleoliadau cymunedol ledled y DU.

Credwn y dylai pob plentyn gael y cyfle i gymryd rhan mewn creu cerddoriaeth – gall fod yn allweddol i ddatgloi potensial mewn plant ag anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol. Ein nod yw cael gwared ar rai o’r rhwystrau sy’n gwahardd hyn i gynifer o blant, ac mae angen eich help arnom ni.

Mae’r ymgyrch yn cael ei lansio am hanner dydd ar ddydd Mawrth Rhoi, 29 ain Tachwedd 2022 ac yn rhedeg am 7 diwrnod, gan gau ganol dydd ddydd Mawrth 6 Rhagfyr.

Mae grŵp o roddwyr hael a sefydliadau elusennol wedi dod ynghyd i ddarparu cronfa arian cyfatebol o £10,000 i Live Music Now, felly bydd yr holl roddion i Live Music Now trwy dudalen ymgyrch Her Nadolig Big Give yn ystod y cyfnod hwn yn dyblu (tra bod y pot arian cyfatebol yn para).

Bydd cyfraniadau’n cael eu buddsoddi yn rhaglenni Live Music Now i ddod â gweithgareddau cerddorol difyr, dyrchafol i blant a phobl ifanc sy’n cael y cyfle lleiaf ond sydd fwyaf i’w elwa o’i brofi.

Defnyddiwch ddolen The Big Give i wneud rhoddion.
Ni fydd rhoddion a wneir trwy ein gwefan, siec, BACS neu dudalennau rhoddion ar-lein eraill yn gymwys i’w dyblu.

Mae Her Nadolig y Big Give yn dod ar yr adeg iawn i Live Music Now wrth i ni gychwyn ar ein strategaeth newydd ar gyfer twf . Mae gennym uchelgeisiau mawr i gynyddu ein heffaith ar bobl sydd wedi’u hallgáu ar hyn o bryd rhag cymryd rhan mewn cerddoriaeth fyw, ac mae gennym darged mawr i godi arian i’n galluogi i gefnogi mwy ohonynt. Gyda’ch cymorth chi, rydym yn anelu at godi £20,000 o’r ymgyrch hon .

Sut gallwch chi helpu:

  • Ewch i dudalen ymgyrch Live Music Now rhwng canol dydd 29 Tachwedd – canol dydd 6 Rhagfyr i wneud cyfraniad o unrhyw swm.
  • Bydd eich cyfraniad yn mynd ddwywaith mor bell at ein helpu i ddod â phŵer iachau cerddoriaeth i’r rhai a fyddai fel arall yn colli allan.
  • Helpwch ni i ledaenu’r gair a rhannu ein tudalen ymgyrch gyda ffrindiau, cysylltiadau a dilynwyr cyfryngau cymdeithasol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at: [email protected] .

I ddarganfod mwy am ein gwaith, cliciwch yma.

Diolch yn fawr am eich sylw a chyfranogiad!

 

Llun gan Luke Thornley: Pedwarawd Pres A4 yn Ysgol Arbennig Glas y Dorlan, Oldham – Mehefin 2022